Intro
Aslan Muziekcentrum verzorgt al sinds 1997 muziek-, dans- en theateronderwijs in Amsterdam. Onze passie is om zoveel mogelijk kinderen en jongeren hun talent te laten ontdekken, ongeacht hun achtergrond en financiële situatie. We proberen voor ieder kind een inspirerende creatieve omgeving te creëren. Dit doen wij op onze eigen locaties, op scholen en in de wijken. Onze groeiende organisatie organiseert jaarlijks honderden cursussen, projecten en trainingen. We werken hierbij samen met diverse partners in het culturele veld.

Buitenschools
Wij bieden muziek-, dans- en theaterlessen aan voor jong en oud op onze eigen locaties. Het buitenschools programma bestaat uit kennismakingscursussen, jaarcursussen en privé- en groepslessen, met talrijke mogelijkheden voor samenspel in ensembles, bands en koren.
De lesprogramma’s zijn intercultureel met muziek, dans en theater in diverse stijlen en culturele tradities. In 2019 bereikten we 1.131 leerlingen buitenschools. Ons cursusaanbod is onlangs uitgebreid met de komst van een tweede locatie in Nieuw-West. Dit pand biedt ons tal van mogelijkheden om uit te groeien tot een ‘cultuurthuis’ voor en door de buurt. Ook zetten we ons actief in om zo veel mogelijk kinderen en jongeren enthousiast te maken voor onze lessen. Met het participatieproject Muziek in mijn Buurt, bijvoorbeeld, bereiken we kinderen en jongeren, die niet vanzelfsprekend naar muziek-, dans- of theaterles komen.

Binnenschools
In het schooljaar 2019 bereikte Aslan Muziekcentrum binnenschools (PO en VO) 14.024 leerlingen. Elke week geven we met veel plezier les op 44 Amsterdamse basisscholen. Voor de lessen in het primair onderwijs heeft Aslan Muziekcentrum doorlopende leerlijnen ontwikkeld voor muziek, dans en theater. We bieden de leerlijnen Muziek Talent Express, Dans Talent Express en Theater Talent Express. Kenmerkend aan deze leerlijnen is dat ze intercultureel zijn, met muziek, dans en theater uit verschillende culturen en een koppeling hebben met vakoverstijgend onderwijs (taal, rekenen). Binnen de leerlijnen is er veel aandacht voor talentontwikkeling. Voor het (speciaal) voortgezet onderwijs bieden we de doorgaande leerlijnen als korte projecten aan, zoals zang, bandcoaching, songwriting, percussie, dans, theater en Ableton.

Talentontwikkeling
Aslan Muziekcentrum heeft altijd sterk ingezet op talentontwikkeling en de doorstroom van talenten naar de Aslan Academie en van de Aslan Academie naar een vervolgopleiding. De Aslan Academie: een talentenprogramma dat bijzonder getalenteerde leerlingen de mogelijkheid biedt door te stromen naar een kunstvakopleiding. Ze worden bij de Aslan Academie met een intensief talententraject uitgedaagd om hun creatieve talent op het gebied van muziek, dans en/of theater maximaal te ontwikkelen en zich voor te bereiden op een eventuele vervolgopleiding.

Onze route van talentontwikkeling is te verdelen in vier stadia:
1. Kennismaken: kennismakingscursussen en jaarcursussen muziek, dans, theater
2. Ontwikkelen: buitenschools: privé- en groepslessen muziek, dans en theater, binnenschools: doorgaande leerlijnen muziek, theater en dans, talentbands, -koren en ensembles.
3. Bekwamen: Aslan Academie
4. Excelleren: Aslan Academie Opleiding, Music & Sound Design, Orient Connection, Vooropleiding Kunstvakopleiding.

Cultuurcoaches spelen een belangrijke rol in de route van talentontwikkeling. Zij geven les, scouten talenten, nemen audities af en begeleiden leerlingen in talentgroepen (koor, band en/of orkesten, dans-, theatergroepen).

Expertise- & Opleidingscentrum
In de afgelopen jaren hebben we onze positie als Expertise- & Opleidingscentrum in de kunst- en cultuureducatie sterk gevestigd. Zo werd onze Aslan Opleiding Muziekeducatie in 2018 officieel erkend als post-hbo opleiding door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland. Zowel de post-hbo opleiding, trainingen en onze lesmaterialen worden in het hele land afgenomen. In 2019 bereikten we 1.261 deelnemers met onze trainingen en volgden 38 studenten de post-hbo Aslan Opleiding Muziekeducatie. Doel van het Expertise- & Opleidingscentrum is in eerste instantie kwaliteitsverbetering van onze eigen docenten en lessen. Daarnaast richten wij ons ook op het verspreiden van onze expertise en werkwijze. Zo kunnen er meer professionals uit het (kunst- en cultuur)onderwijs, culturele instellingen en opleidingen werken met cultureel-divers repertoire.

Team
Ons team is jong, bevlogen, bekwaam en cultureel-divers. Samen met een Raad van Toezicht, vrijwilligers, twee directeur-bestuurders, Levent Aslan en Zuhâl Gezik, en een ondersteunend team, ontwikkelen we verschillende activiteiten en projecten. Daarbij verzorgt ons enthousiaste docententeam van 140 zzp’ers muziek-, dans- en theaterlessen in verschillende stijlen. Eind 2019 was onze formatie 13 fte.

Visie
Aslan Muziekcentrum wil grenzen overstijgen vanuit de gedachte dat muziek grenzeloos is. We geloven dat artistieke uitingen door hun aard meer begrip tussen verschillende groepen kunnen brengen, ook wanneer men vanuit verschillende gezichtspunten en achtergronden vertrekt. Verdieping in elkaars cultuur, achtergronden en waarden is daarbij essentieel. In de maatschappij staan, voeling houden met belangrijke ontwikkelingen en bepaalde groepen en partijen, geloven in en uitgaan van het harmonieus samenbrengen van verschillende culturen kenmerken de basishouding. Dit geloof in harmonie en verdraagzaamheid wil Aslan Muziekcentrum in een multiculturele context uitdragen. Aslan Muziekcentrum probeert te voelen wat er in de samenleving leeft en wil via muziek-, dans- en theatereducatie daarop inspelen: talenten tot bloei laten komen en kinderen en ouders een gevoel van trots en eigenwaarde meegeven.

Jaarverslag
feiten en cijfers 2021
jaarverslag 2021

ANBI Status
Aslan Muziekcentrum heeft de culturele ANBI-status en is geregistreerd onder RSIN-nummer: 8101.37.859. Bekijk hier onze ANBI-gegevens.