Aslan Muziekcentrum staat voor een veilig en respectvol klimaat voor leerlingen, leerkrachten, medewerkers en ouders. We gaan uit van een respectvolle omgang met elkaar, de instrumenten en de school.

Mocht je er tegenaan lopen dat hier niet aan wordt voldaan, meldt dit dan bij onze directe contactpersoon Lindy van Dun op 020-612 44 46.  Zij zal je klacht of suggestie in behandeling nemen. Indien wenselijk zal ze je doorverwijzen naar onze interne vertrouwenspersoon artistiek directeur Zuhal Gezik.

Aslan Muziekcentrum is voor externe verzoeken voor behandeling van klachten tevens aangesloten bij de onafhankelijke klachtencommissie voor het onderwijs: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). LKC onderzoekt de klacht en kan een onafhankelijk advies uitbrengen. Voor meer informatie en een klacht indienen kunt u terecht via de website van LKC klik hier.