Aslan Muziekcentrum biedt muziek-, dans- en theateronderwijs, vanuit de gedachte dat kunstonderwijs grenzeloos is. Verdieping in elkaars cultuur en respect voor achtergronden en waarden is daarbij essentieel. Het is daarom belangrijk dat we ons aan de omgangsregels houden, zodat we voor iedereen een sociale, veilige werk- en leeromgeving kunnen creëren.

De omgangsregels gelden voor  ons allemaal: medewerkers, vrijwilligers, bezoekers, ouders van leerlingen en leerlingen zelf.

Omgangsregels:

Discriminatie: We accepteren geen discriminatie. Zie artikel 1 van de grondwet.
Respect: We hebben respect voor elkaar, elkaars spullen, het gebouw en de materialen.
Machtspositie: We maken geen misbruik van onze eigen machtspositie.
Aanraking: We raken elkaar alleen aan wanneer dit functioneel is in het kader van de kunsteducatie. Grensoverschrijdend gedrag is niet toelaatbaar.
Persoonlijke levenssfeer: We treden niet verder binnen de persoonlijke levenssfeer dan wij nodig vinden.

Wordt een van de bovenstaande regels niet nageleefd? Probeer dit eerst zelf met de persoon in kwestie te bespreken. Luk dit niet? Of kom je er samen niet uit? Meld je klacht dan via het klachtenformulier. Wij zullen met zorg je klacht behandelen en indien wenselijk doorsturen naar onze vertrouwenspersoon.
Klik voor het melden van een klacht hier>