Wat zijn de omgangregels van Aslan Muziekcentrum?

Aslan wil zorgen voor een sociale, veilige werk- en leeromgeving. Omgangsregels gelden voor iedereen: personeel, vrijwilligers, ouders van leerlingen en leerlingen zelf.

  • Personeel en leerlingen discrimineren een ander niet en gaan respectvol met elkaar om.
  • Iemand van Aslan Muziekcentrum (medewerker, leerling, ouder, vrijwilliger, etc.) maakt geen misbruik van zijn of haar macht.
  • Seksuele handelingen/relaties tussen personeel en minderjarige leerlingen zijn niet geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
  • Personeelsleden en leerling raken elkaar aan als deze aanraking functioneel is.
  • Personeel en leerlingen treden niet verder binnen de persoonlijke levenssfeer dan nodig.
  • Personeel en leerlingen houden zich aan deze omgangsregels.

Mocht je er tegenaan lopen dat er aan bovenstaande regels niet voldaan wordt, meldt dit dan bij onze interne contactpersoon Lindy van Dun op 020-6124446 of bespreek het met onze vertrouwenspersoon Zuhal Gezik.

Voor klachten:

Aslan Muziekcentrum │ Lindy van Dun │ T: 020-6124446 │ E: info@aslanmuziek.nl

Voor direct contact met de vertrouwenspersoon:

Zuhal Gezik │ T: 020-6124446 │ E: zuhalgezik@aslanmuziek.nl