Speciaal voor muziekdocenten, muzikanten en vakspecialisten bieden we de erkende post-hbo Aslan Opleiding Muziekeducatie. Een praktijkgerichte opleiding, waarin je professional gecoacht wordt om vanuit een doorlopende leerlijn muziekles te geven aan alle leerjaren van het primair onderwijs. Je maakt via een actieve didactiek kennis met muziek–, muziektheater- en dansrepertoire uit verschillende culturen. Daarnaast leer je in je muziekles percussie, non-verbale didactiek, verschillende muzikale domeinen en vakoverstijgende strategieën in te zetten. Ook krijg je inzicht in het opzetten van een lesplan aan de hand van muzikale domeinen en competenties volgens het SLO leerplankader muziek.

“Als voormalig student voelde ik me bij Aslan gezien en gesteund. De focus op muziek uit de hele wereld is prachtig. Ik heb het gevoel in korte tijd overladen te zijn met ervaringen en kennis. Ik heb erg veel zin om dit in de praktijk over te brengen.”
Sterre Dijkstra| tegenwoordig Muziek- en Pianodocent bij Aslan Muziekcentrum

Voor wie:

Professionals in de muziek(educatie)

Inhoud:

Je leert lesgeven vanuit een doorlopende leerlijn muziek voor alle groepen in het primair onderwijs, zowel onder- als naschools. Via de muziekmethode Muziek Talent Express maak je werkvormen eigen vanuit de muzikale domeinen, zang, spelen, luisteren, bewegen, noteren en componeren/improviseren. Daarnaast leer je werken met het digibord en vakkenintegratie met behulp van de methodes Muziek is een Taal en Op Muziek kan je Rekenen. De opleiding is zeer praktijkgericht, alle vaardigheden en kennis worden direct toegepast tijdens de stage. Je loopt tijdens de opleiding stage in zowel de onderbouw, middenbouw als bovenbouw van het primair onderwijs.

Werkwijze van Aslan Muziekcentrum:

Een activerende didactiek en een inzicht in methodiek waarmee studenten leren werken aan zinvolle activiteiten vanuit bekende en alledaagse praktijk. De opleiding en trainingen van Aslan Muziekcentrum staan voor: muzikaal, duurzaam, persoonlijk, activerend en meteen toepasbaar.

Doelstellingen:

– Je leert muziekles geven vanuit een eigen artistieke visie en een breed scala aan muzikale vaardigheden;
– Je leert je passie en enthousiasme voor muziek vertalen naar inspirerende muzieklessen voor alle leerjaren van het primair onderwijs;
– Je ontwikkelt muzikale, instrumentale, ritmische, harmonische,  vocale, dansante en theatrale vaardigheden en leert deze adequaat in te zetten;
– Je leert binnen je muzieklessen werken met een activerende didactiek, verschillende muzikale domeinen, cultureel divers repertoire, non-verbale didactiek, oog voor talentvorming, de wens van de school en taalvorming.
– Je leert een lesplan maken vanuit een leerdoel en de studievoortgang van een groep bij te houden.
– Je leert een veilige en inspirerende lesomgeving initiëren, ontwerpen, verzorgen en evalueren.

Na het volgen van de opleiding:

– Kun je werken met een lange leerlijn muziek in alle groepen van het primair onderwijs;
– Kun je nieuwe werkvormen didactisch inzetten vanuit verschillende muzikale domeinen;
– Kun je een begeleidingsinstrument inzetten tijdens de muziekles (gitaar, ukelele, piano of saz);
– Kun je vakoverstijgende muzieklessen geven.
– Kun je beweging, dans en muziektheater inzetten binnen je muzieklessen;
– Heb je praktijkervaring met leerlingen uit verschillende bouwen in het primair onderwijs;
– Heb je je visie op muziekeducatie verscherpt;
– Heb je je netwerk in de muziekeducatie uitgebreid.

Diploma:

Als student ontvang je na een positieve afronding een diploma. Een opleiding in de muziekeducatie is een investering in je toekomst. Om te zorgen dat deze investering het waard is zorgen we bij Aslan Muziekcentrum dat je met de opleiding een diploma haalt dat herkend en gewaardeerd wordt op de arbeidsmarktdoor de kwaliteit te bieden die daarvoor nodig is. De erkenning van CPION, de adviescommissie en lovende rapporten van landelijk erkende fondsen en Gemeente Amsterdam zijn hiervan een aantoonbaar bewijs. Voor cursisten is deze kwaliteit bovendien direct merkbaar door:
– Deskundige docenten met veel praktijkervaring, de hele week bereikbaar;
– Doelgericht en praktijkgericht lesmateriaal met heldere voorbeelden en uitleg;
– Geavanceerde online leeromgeving en effectieve studietools;
– Optimale kwaliteitsborging door adviescommissie.

Zie hieronder wat een aantal alumni over de opleiding zeggen:

Adviescommissie van de Aslan Opleiding Muziekeducatie

De Adviescommissie bestaat uit onafhankelijke professionals en geeft Aslan Muziekcentrum inhoudelijk advies bij de totstandkoming, ontwikkeling en evaluatie van de Aslan Opleiding Muziekeducatie. De inhoud van de opleiding wordt door de Adviescommissie beoordeeld op niveau, actualiteit en relevantie voor de doelgroep en het werkveld. De inhoud van de opleiding wordt door de Adviescommissieleden jaarlijks geëvalueerd opdat daarmee een proces van permanente kwaliteitscontrole wordt gerealiseerd.

De Adviescommissie van de Aslan Opleiding Muziekeducatie bestaat uit:

– Ellen van Hoek, zelfstandig onderzoeker, musicus en docent. In samenwerking met het lectoraat Kunsteducatie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) heeft zij onderzoek gedaan naar o.a. beoordeling in de kunsten, co-teaching en leerlijnevaluatie.
– Urat Cohen, directielid De Einsteinschool in Amsterdam;
– Felix Havenith, Hoofd van de afdeling docent Muziek op het Conservatorium van Maastricht / Lector Educatie en Didactiek.

“Wij zijn enorm trots op onze opleiding! Al jaren scholen we docenten bij voor een betere kwaliteit van muziekonderwijs in de klas. En deze opleiding werpt zijn vruchten af: veel docenten vinden meteen werk, en nog belangrijker: voelen zich bekwaam en zeer breed opgeleid, waardoor elk kind een kans krijgt te genieten van muziekles”.
Roosje Blenckers, hoofd Educatie

Geregistreerd bij Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland

Tegemoetkomingen opleidingskosten:

Er zijn mogelijkheden om subsidie aan te vragen voor (een deel van) de kosten van de opleiding. Dit is echter afhankelijk van je persoonlijke situatie en de gemeente waarin je woont. De regelingen veranderen ook voortdurend. Kijk eens op werktuigppo.nl en neem in ieder geval contact op met je gemeente (via het UWV) om te kijken of je in aanmerking komt voor een regeling.

* Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam
ZZP’ers wonend binnen Groot-Amsterdam kunnen via het Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam de hele opleiding vergoed krijgen. Klik hier >


* Aftrekkortingen

Als ondernemer/freelancer kunnen studiekosten als zakelijke kosten worden afgetrokken. Klik hier > 

* Betalen in termijnen
Het is mogelijk om de kosten voor deze opleiding  in verschillende termijnen te betalen.

Praktische info

Wanneer | 19 sept 2024 t/m 17 apr 2025
Duur
| 25 lesweken
Dag | donderdag
Tijd | 10:00-15:00
Locatie | Nieuw-West,
Louis Bouwmeesterstraat 214
Contacturen | 112,5 uur, inclusief stage
Studiebelasting | 206 uur, inclusief zelfstudie (gemiddeld 3 uur per week)
Prijs |  € 2160,- (incl. btw)
Deadline aanmelden | 28 juni 2024

Nb. check de tegemoetkomingen opleidingskosten onderaan de pagina

Selectieprocedure

Naast je aanmelding via bovenstaande aanmeldknop kun je je aanmelden door de volgende documenten op te sturen naar roosjeblenckers@aslanmuziek.nl
– Motivatiebrief voor de opleiding
– Jouw leerdoelen voor de opleiding
–  Curriculum Vitae met een beschrijving van je beroepservaring met (cultureel diverse) muziek-, dans- of theateronderwijs
– Je hebt de praktijktoelating doorlopen

Toelatingseisen

– Je hebt de praktijktoelating succesvol doorlopen
– Je beheerst basis muzikale- en muziektheoretische vaardigheden
– Je motivatie en leerdoelen zijn helder beschreven en sluiten aan bij de opleiding
– Je hebt ervaring in het werken met groepen
– Je hebt hbo-denkniveau
– Je bent minimaal 101,25 contacturen in het schooljaar 2024-2025 beschikbaar

Meer info

Voor vragen en meer informatie over de praktijktoelating of de opleiding, neem contact op met Roosje Blenckers: roosjeblenckers@aslanmuziek.nl / 020-6124446.

Docenten

Levent Aslan
Check bio >

Zuhâl Gezik
Check bio >

Roosje Blenckers
Check bio >

Alejandro Arrate Fernandez
Check bio >

Ege Coskun
Check bio >

Jelena Popovic
Bio Jelena Popovic

Emma van Dobben
Check bio >

Petra Beers

Check bio >

Caroline Erkelens
Check bio > 

 Gastdocenten

Tijdens de opleiding maak je daarnaast kennis met een verschillende (internationale) experts uit het muziek educatieve werkveld.