Aslan Muziekcentrum hecht veel waarde aan kwaliteit. Bij de uitvoering van onze activiteiten vormen monitoring en evaluatie dan ook een belangrijk onderdeel.

Tevredenheid scholen
Daarom beginnen we met een (telefonisch) intakegesprek waarin u uw wensen kenbaar maakt en wij mogelijkheden aanbieden. Zo willen we ervoor zorgen dat het aanbod goed op de vraag wordt afgestemd en er aan uw verwachtingen wordt voldaan. Om hier zeker van te zijn nemen we tussentijds contact met u op. Verloopt alles naar wens? Gaat het voorspoedig? Indien nodig wordt er iets in het programma, de vorm of docent aangepast zodat de muzikale activiteit naar tevredenheid kan worden voortgezet. Ter afronding vindt er een (telefonisch) gesprek plaats waarin we graag vernemen of het naar tevredenheid is verlopen. Heeft u nog verbeterpunten of andere opmerkingen?

Kwaliteit aanbod en organisatie
Maar de monitoring en evaluatie gaat verder dan de praktische uitvoering van de activiteiten. We hebben graag zicht op hoe onze docenten en leerlingen zich ontwikkelen en dit geldt ook voor onszelf. Hiervoor hebben we iets uitgebreidere monitoring en evaluatietrajecten waarbij leerdoelen, kijklessen en gesprekken centraal staan.
Dit voeren we niet alleen zelf uit, maar ook in samenwerking met het Lectoraat Kunst- en cultuureducatie van de Hogeschool van Amsterdam. Voor de ontwikkeling van onze activiteiten betrekken we verschillende deskundigen in de vorm van samenwerkingspartners of expertgroepen. Door een goede vinger aan de pols te houden zijn we in staat tijdig bij te sturen en een kwalitatief goed aanbod af te leveren.

Een uitgebreid rapport van het monitoring en evaluatieonderzoek naar de doorlopende leerlijn Muziek Talent Express is hier te downloaden. Hier doen onderzoekers Jos Herfs en Ellen van Hoek onder begeleiding van het Lectoraat Kunst- en cultuureducatie verslag van hun bevindingen over de uitvoering van de Muziek Talent Express in de periode 2010-2012.