Webshop

Shop

Aslan Muziekcentrum verzorgt muziekeducatie voor zowel particulieren als het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. We onderhouden nauw contact met onze muziekdocenten, leerlingen en scholen. Zo kunnen we snel op vragen en behoeftes uit de praktijk inspelen. Hieruit zijn inmiddels verschillende producten ontstaan die niet alleen voor ons maar ook voor anderen in het veld waardevol zijn.

Klik hier voor informatie over de jaarabonnementen van de Muziek Talent Express Digitaal.
Voor overige vragen, mail naar muziektalentexpress@aslanmuziek.nl