Van muziekwinkel tot muziekcentrum
Aslan Muziekcentrum begon vanuit een muziekwinkel in 1997 met activiteiten op het gebied van muziek en dans uit Anatolië, Mesopotamië en het Midden-Oosten. Er werden cursussen gegeven en concerten, workshops en masterclasses georganiseerd. Aslan Muziekcentrum participeerde in vele festivals, waaronder jaarlijks het Amsterdam Roots Festival. Ook organiseerden we gezamenlijke uitvoeringen met instellingen zoals de Muziekschool Amsterdam, het Conservatorium van Rotterdam, het Conservatorium van Amsterdam, Artiance (Muziekschool Alkmaar), het Concertgebouw en Musicians without Borders. De motivatie voor het starten van het muziekcentrum lag destijds in de gedachte dat de in Amsterdam woonachtige migranten uit Turkije een transnationale leefstijl volgen: dat zij in hun nieuwe thuisland in sterke mate worden beïnvloed door kunst, culturele en politieke ontwikkelingen uit het land van herkomst. Vanaf het begin heeft Aslan Muziekcentrum steeds de hoogste artistieke kwaliteit nagestreefd. Daardoor bouwde het al snel een naam op als hét adres in Nederland voor muziek en dans uit het nabije Oosten, en daarmee werd het onderdeel van de Nederlandse muziekwereld.

Uitbreiding cursusaanbod
In 2002 is Aslan Muziekcentrum verhuisd naar de Corantijnstraat waar de activiteiten flink zijn uitgebreid. Klassiek Westerse instrumenten, zoals piano en viool, zijn aan het lesaanbod toegevoegd en er is gestart met djembé- en danslessen. Met deze uitbreiding veranderde de samenstelling van de leerlingenpopulatie met deelnemers uit alle vier windstreken. Het heeft veel geduld, sensitiviteit en investering gekost om deze groepen binnen Aslan te verenigen. Maar dat heeft ook geleid tot de volgende expertise: mensen vanuit verschillende (soms tegenstrijdige) tradities en achtergronden samen muziek laten maken.

Start activiteiten op scholen
In 2002 zijn we ook gestart met de binnenschoolse activiteiten op de basisscholen; al snel gevolgd door naschoolse activiteiten. Aanvankelijk werden er op de scholen workshops gegeven. In 2006 is een begin gemaakt met langere trajecten: Compokids, waarbij leerlingen een eigen lied maken en uitvoeren in het theater, en sinds 2007 ook Swing It Out!, waarbij leerlingen een eigen dans/choreografie bedenken, waarmee eveneens wordt opgetreden in het theater.

Ontwikkeling doorlopende leerlijn muziek op de basisschool
Vanaf 2008 is er gewerkt aan het ontwikkelen van een eigen model voor alle leerlingen in het basisonderwijs: de doorlopende leerlijn Muziek Talent Express. In dit model vormen de wensen van scholen, het koppelen van muziek- aan  taalonderwijs, de combinatie van Westerse en niet-Westerse muziek én talentontwikkeling een geïntegreerd geheel. In dit kader wordt ook training en coaching aan muziekdocenten geboden. Vanwege de behoefte aan muziekdocenten met een niet-West-Europese culturele achtergrond en/of kennis van het niet-Westerse repertoire is Aslan Muziekcentrum in 2004 gestart met de pilot Van Artiest naar Docent, met in 2007 daarnaast de Vakopleiding Wereldmuziek en Dans, die in 2009 is omgezet naar Aslans Opleiding voor Wereldmuziek.

Kweekvijver
Inmiddels geeft Aslan Muziekcentrum ruim tien jaar op hoog niveau les in wereldmuziek. Een aantal bijzonder getalenteerde leerlingen is toe aan een volgende stap in hun ontwikkeling en muziekbeoefening. Enkele leerlingen zijn al naar het Conservatorium doorgestroomd en meer hebben het voornemen om naar het conservatorium te gaan of zich op een andere manier professioneel met muziek of dans bezig te houden.
Hierdoor is als extra stimulans en ontwikkeling in 2010 de muziek- en dansgroep ‘Orient Connection’ ontstaan. De deelnemers verzorgen samen met professionele dansers en muzikanten een indrukwekkende voorstelling waarin de etnische traditionele muziek- en cultuurgeschiedenis van Anatolië ruimschoots aan bod komt.

Structurele invoering doorlopende leerlijn Muziek Talent Express
In 2013 is het eerste rapport over de doorlopende leerlijn Muziek Talent Express met de titel “Muziekles is anders” aan publiek gepresenteerd. Vanaf 2010 hebben Jos Herfs en Ellen van Hoek in samenwerking met het Lectoraat Kunst- en cultuureducatie van de Hogeschool van Amsterdam onder leiding van Lector Folkert Haanstra de uitvoering van de Muziek Talent Express op zestien Amsterdamse basisscholen gevolgd. Het organisatiemodel blijkt succesvol te zijn. Tegelijkertijd heeft er in het Amsterdamse cultuureducatie beleid een verschuiving plaatsgevonden. De Gemeente is in 2013 gestart met de invoering van een basispakket cultuureducatie op de basisschool. Aslan Muziekcentrum is als één van de uitvoerders aangewezen om in het kader van het basispakket wekelijkse muzieklessen op de basisschool te verzorgen. Vanaf september 2018 ontvangen leerlingen van 40 Amsterdamse basisscholen muziekles volgens de Muziek Talent Express.