Monitoring en evaluatie nemen een vaste plek in binnen de ontwikkeling en uitvoering van onze activiteiten. We hebben inmiddels een uitgebreid netwerk dat we raadplegen in adviesgesprekken en werkgroepen; dit helpt ons het gewenste kwaliteitsniveau van ons aanbod te realiseren. De onderzoeken hebben geleid tot een aantal publicaties die hieronder gratis te downloaden zijn.

Nieuw: Publicatie co-teaching
Met meer handen in de klas meer muziek beschrijft de resultaten van het onderzoek naar co-teaching in onze doorgaande leerlijn Muziek Talent Express (MTE). Het onderzoek is een unieke samenwerking met het lectoraat Kunst-en cultuureducatie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. In opdracht van Folkert Haanstra hebben de onderzoekers Jos Herfs en Ellen van Hoek over de periode 2014-2017 de co-teaching tussen groepsdocent en muziek vakdocent op diverse basisscholen binnen de muzikale leerlijn getoetst. De publicatie beschrijft zeven modellen, waarmee de samenwerking tussen vakdocent en groepsdocent wordt geoptimaliseerd. In de klas, maar ook daarbuiten zijn er veel voordelen. Je kunt als kunstvakleerkracht een periode met een van de modellen werken, of je gebruikt ze door elkaar een heel jaar of zelf jaren lang, het resultaat zal niet onopgemerkt blijven!

Aslan Muziekcentrum wil de groepsdocenten nauw betrekken bij de uitvoering van het muziekonderwijs en als gelijkwaardige partners met de vakdocent muziek van Aslan Muziekcentrum laten samenwerken in de klas. Je hebt het dan over planning en overeengekomen specifieke rollen en taken. Het leereffect neemt toe door de juiste krachten per docent in te zetten en op elkaar af te stemmen. De groepsdocent krijgt meer inzicht hoe de leerlingen de lessen, de aangeboden kennis en vaardigheden ervaren en wat ze hebben geleerd en deelt deze kennis met de muziekdocent.

Wij willen het lectoraat Kunst- en cultuureducatie bedanken voor het mede financieren van het onderzoek en het mogelijk maken van deze publicatie. Ook bedanken wij de betrokken scholen, groepsdocenten, muziek vakdocenten en leerlingen voor hun medewerking en het Fonds voor Cultuurparticipatie dat gedurende de hele periode onze activiteiten heeft gesteund.

Download hier de publicatie.


Publicatie Muziekles is anders

Met de Muziek Talent Express is een organisatiemodel ontwikkeld waarmee vanuit Aslan Muziekcentrum op tientallen Amsterdamse basisscholen een doorlopende leerlijn muziek gerealiseerd is. Het proces van ontwikkeling en implementatie van de Muziek Talent Express is gemonitord en geëvalueerd door de onderzoekers Jos Herfs en Ellen van Hoek. In samenwerking met het lectoraat Kunst- en cultuureducatie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten onder begeleiding van Folkert Haanstra hebben zij in de periode 2010-2013 onderzoek gedaan naar de bruikbaarheid van de Muziek Talent Express. Hiervan doen zij verslag in het rapport ‘Muziekles is anders’. Het geeft belangrijke aanbevelingen voor het opzetten van een doorlopende leerlijn vanuit een culturele instelling op meerdere basisscholen. Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft het onderzoek gefinancierd.

Download hier de publicatie.