Dans & Trainingen
 

Petra Beers is afgestudeerd als docent dans en heeft 10 jaar als uitvoerend danseres gewerkt in verschillende producties. Van 2000 tot 2018 werkte zij als vakdocent dans op cultuurprofielschool de Notenkraker. Zij heeft daar een systeem ontwikkeld waarin je alle thema’s en activiteiten met elkaar kunt verbinden. Vanaf 2018 is zij geheel als zelfstandig ondernemer op verschillende plekken werkzaam. Na het afronden van de master Kunsteducatie nam zij deel aan het ontwikkelteam Kunst en Cultuur, waarin in opdracht van OCW voor Curriculum.nu is gewerkt aan input voor het herzien van de kerndoelen. Ook geeft zij les op het Conservatorium in Amsterdam aan muziekdocenten in opleiding, hoe ze beweging in hun muzieklessen kunnen meenemen en geeft zij gastlessen op verschillende Pabo’s in Nederland. Momenteel werkt ze aan de herziening van DANS! Praktisch handboek voor het basisonderwijs.