Naam:
Stichting Aslan Muziekcentrum

RSIN/FI-nummer:
8101.37.859

Postadres:
Corantijnstraat 9
1058 DA Amsterdam
e-mail: info@aslanmuziek.nl 

De doelstelling van Aslan Muziekcentrum
Aslan Muziekcentrum heeft ten doel het bieden van een centrum voor muziek en podiumkunsten en voorts al hetgeen met een ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De hoofdlijnen uit het beleidsplan
Download hier het ondernemingsplan 2021-2024.

Raad van toezicht
De raad van toezicht bestaat uit drie leden:
Hanneke van Wees (voorzitter)
Anders Maars (penningmeester)
Christine Hoebe (secretaris)

Stichting Aslan Muziekcentrum houdt zich aan de Governance Code Cultuur. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen honorering, vakantiegeld of onkostenvergoeding.

Actueel (financieel) verslag van de uitgeoefende activiteiten
Download hier het jaarverslag 2022

Download hier de jaarrekening 2022

Download hier formulier Publicatieplicht Aslan Muziekcentrum 2022