Inhoud:

De Muziek Talent Express (MTE) is een doorlopende leerlijn muziek voor alle groepen van de basisschool. Een vaste muziekdocent geeft wekelijks muziekles waarin de leerlingen zich op een logische wijze muzikaal ontwikkelen. Door de muzieklessen aan te laten sluiten op de jaarplanning, wordt het echt een onderdeel van de school.

Muziek Talent Express bestaat uit:

Inhoud leerlijn: 

 • Wekelijkse les door een vaste vakdocent van Aslan.
 • Continuïteit in kunstzinnige ontwikkeling leerlingen.
 • Ruimte om specifieke wensen van de school in de les te integreren.
 • Instrumenten in bruikleen.
 • Uitbreidingsmogelijkheid met een naschoolse talentgroep.
 • Bijscholing van de vakdocenten door Aslan Muziekcentrum zelf.
 • Vervangende docent bij ziekte van de vakdocent.
 • Aansluiting op de TULE-doelen.
 • Kwaliteits- en tevredenheidsbewaking.
 • Gratis digitale versie van onze leerlijnen voor alle leerlingen.
 • Co-teaching in onderdeel van onze leerlijn en geïntegreerd in de leerlijn.
 • Aandacht voor rekenen en taal in de kunstlessen in onderdeel van onze leerlijn.
 • Optredens voor ouders en de buurt (o.a. musical en jaarfeesten) is onderdeel van de leerlijn.
 • In het kader van de Muziek Talent Express biedt Aslan Muziekcentrum los lesmateriaal en trainingen aan voor muziekdocent en groepsleerkrachten. 

Waarom Muziek Talent Express?

Tientallen Amsterdamse basisscholen krijgen al jaren muziekles vanuit Aslan Muziekcentrum. Voor meer informatie over de effectiviteit van de Muziek Talent Express klik hier.

Aslan Muziekcentrum biedt de doorlopende leerlijn Muziek Talent Express ook vanuit het Amsterdamse Basispakket Cultuureducatie Muziek aan

MTE Lesmateriaal en trainingen:

In het kader van de Muziek Talent Express biedt Aslan Muziekcentrum ook los lesmateriaal en trainingen aan voor uw eigen muziekdocent of groepsleerkrachten.

Instrumenten aanschaf

Check de Kindermuziekwinkel om de instrumenten te bestellen voor de Muziek Talent Express.

Praktische info

voor: groep 1 t/m 8
duur: jaar
tarief: op basis van offerte

Meer info en aanmelden