Aanmelding
Door het aanmeldformulier in te vullen meld u zich aan voor de training.

U ontvangt direct uw bevestiging van aanmelding per mail.

Uw aanmelding wordt in behandeling genomen en binnen 8 werkdagen ontvangt u bericht of u aan de training op het gewenste tijdstip kunt deelnemen. Er is een maximum aan het aantal deelnemers waardoor aanmelding niet automatisch tot plaatsing leidt.

Indien de gewenste training al vol zit, wordt u een alternatief aangeboden.

De prijzen van de trainingen liggen vast. Er zijn geen kortingsregelingen op van toepassing. Wel wordt er bij verschillende trainingen een combinatiekorting geboden. Dit staat onderaan bij de kosten van de betreffende trainingen vermeld.

Plaatsing en betaling
Op het moment dat u een plaatsingsbevestiging ontvangt, zit daar ook het betaalverzoek bij. Pas nadat u het verschuldigde bedrag heeft voldaan is uw plaatsing en deelname definitief.
Betalingsgegevens: IBAN NL34ABNA0497683474 ten name van Aslan Muziekcentrum te Amsterdam.

Bij verhindering deelnemer
Mocht u onverhoopt toch niet in de gelegenheid zijn om deel te nemen, meld dit dan uiterlijk 1 week voor de trainingsdatum. Uw geld wordt dan teruggestort.

Meld u zich korter dan een week voor aanvang van de training af, dan kan Aslan Muziekcentrum het vergoede bedrag helaas niet restitueren.

In geval van annulering door Aslan Muziekcentrum
Mocht Aslan Muziekcentrum onverhoopt de training annuleren, dan ontvangt u uw geld terug.