Tijdens deze training worden muziek en rekenen met elkaar geïntegreerd. Zo leer je kinderen op een andere manier kennis maken met het vak rekenen en krijgt het vak muziek extra betekenis. Beide vakken hebben meer overeenkomsten dan je zou verwachten. Ook in muziek gebruik je cijfers, maar dan om bijvoorbeeld een bepaalde toon van de toonladder aan te geven.

Inhoud:
Samen met Stichting Goed Rekenonderwijs heeft Aslan Muziekcentrum een lessenserie ontwikkeld waarbij specifiek aandacht is voor de reken ontwikkeling tijdens de muzieklessen. In de lessenreeks is het doel om in te spelen op de behoefte van de scholen om reken achterstanden mogelijk in te lopen. De reeks bestaat uit 8 lessen voor groep 3 en 4. In 2014 zijn de lessen getest en gebleken is dat het goed werkt, zowel voor de muziekdocent als voor de groepsdocent. Een muzikale aanpak kan voor sommige leerlingen helpen bij hun ontwikkeling. In deze training leer je werken met muzieklessen waar de ontwikkeling van rekenen en taal een plek heeft gekregen voor het basisonderwijs. Hoe kan je deze opbouwen en hoe werk je nu met de reken, en muziek-competenties? Er zal aandacht uitgaan naar het werken met verschillende reken domeinen en werkvormen, door het vooral zelf te ervaren. Aslan zal ook kennis delen over de ervaring met het geven van de rekenlessen binnen de muziekeducatie op een basisschool. Er zal veel mogelijkheid tot uitwisseling zijn.

Werkwijze van Aslan Muziekcentrum
Een activerende didactiek en een inzicht in methodiek voor ontwikkeling van sociale competentie waarmee cursisten leren werken aan zinvolle activiteiten vanuit bekende en alledaagse praktijk. De trainingen van Aslan staan voor: muzikaal, duurzaam, persoonlijk, activerend, meteen toepasbaar.

Voor wie:
conservatoria, pabo’s, culturele opleidingen, centra voor de kunsten, muziekscholen en basisscholen

Praktische info: 
Dag en tijd: in overleg
Tarief: in overleg
Locatie: Aslan Muziekcentrum of op locatie naar wens

Doelstellingen (afhankelijk van de duur van de training):
– Je leert werken met rekencompetenties binnen het vak muziek;
– Je leert hoe je het materiaal direct in de klas kunt inzetten;
– Je leert effectief nieuwe werkvormen didactisch inzetten;
– Je leert good practices op het gebied van interdisciplinair werken met muziek en rekenen;
– Je leert verschillende mogelijkheden van lessenserie Op Muziek kan je Rekenen van Aslan Muziekcentrum te gebruiken.

Na het volgen van deze training ben je in staat om:
– Gevarieerde muzieklessen met oog op de stimulering van rekenen d.m.v. het vak muziek op de basisschool te kunnen geven;
– Heb je je visie op de stimulering van rekenen in het muziekonderwijs verscherpt en kun je deze extra aandacht in het vak muziek goed verantwoorden;
– Interdisciplinaire lessen met muziek en rekenen te geven.

Interesse:
Vraag een vrijblijvende offerte aan door onderstaand formulier in te vullen of contact op te nemen met Priya Keet via priyakeet@aslanmuziek.nl of 020-6124446.

Aanmelden Training Op Muziek kun je Rekenen - Organisaties
reCAPTCHA is required.