Tijdens deze verdiepende training leer je naast specifieke kenmerken van de Muziek Talent Express zoals non-verbaal lesgeven en werken met werelds repertoire, ook co-teaching modellen toepassen binnen je lespraktijk. De zeven co-teaching modellen komen voort uit het onderzoek ‘Met meer handen in de klas meer muziek’ dat in opdracht van Aslan Muziekcentrum is uitgevoerd door het lectoraat Kunst- en cultuureducatie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Via deze werkwijze wordt de samenwerking tussen de muziekdocent en groepsdocenten wordt geoptimaliseerd. Download > 

Inhoud:

In deze verdiepende training leer je werken met verschillende co-teaching modellen die zijn ontwikkeld door Aslan Muziekcentrum binnen de muziekmethode Muziek Talent Express. Co-teaching richt zich op samen muziekles geven. De groepsdocent en de muziekdocent werken (projectgewijs) samen als gelijkwaardige partners, ieder vanuit zijn eigen kracht waardoor het effect van het muziekonderwijs verder wordt versterkt en verankerd. Meer handen in de klas en gezamenlijke planning maken dat de muziekles didactisch nauw aansluit bij de behoeften van de leerling. Zij kunnen permanent de aandacht en ondersteuning krijgen die de muzikale interacties met zich meebrengen. Niet alleen de leerlingen leren daar veel van, dat geldt ook voor de groepsdocent en de muziekdocent.

Uit het onderzoek is gebleken dat de aanpak van co-teaching bijdraagt aan meer ruimte voor eigen exploratie van de leerlingen en waar improvisatie en componeren vaker leerdoelen zijn. Door de inbreng van de groepsdocent en het toepassen van andere werkvormen kan er verschillend en meer gedifferentieerd gewerkt worden. De leerlingen tonen zich meer betrokken, de muziekdocenten voelen zich meer gesteund en groepsdocenten worden uitgedaagd een bijdrage aan de muziekles te geven. Daarnaast is de kans groter dat met vertrek van de muziekdocent na verloop van tijd de muzikale impuls in de school blijft bestaan.

De trainers zullen ook kennis delen over hun ervaringen met co-teaching in het primair onderwijs. Deze co-teaching modellen zijn ook toepasbaar binnen de dans- en theaterles.

Werkwijze van Aslan Muziekcentrum:

Een activerende didactiek en een inzicht in methodiek voor ontwikkeling van sociale competentie waarmee cursisten leren werken aan zinvolle activiteiten vanuit bekende en alledaagse praktijk. De trainingen van Aslan staan voor: muzikaal, duurzaam, persoonlijk, activerend, meteen toepasbaar.

Voor wie:

conservatoria, pabo’s, culturele opleidingen, centra voor de kunsten, muziekscholen en basisscholen

Doelstellingen:

– Je leert werken met de lange leerlijn muziek ‘Muziek Talent Express’ in het primair onderwijs.
– Je leert werken met een aantal van de co-teaching modellen ontwikkeld door Aslan Muziekcentrum.
– Je leert hoe je effectief nieuwe werkvormen didactisch kunt inzetten.
– Je leert werken met de door Aslan Muziekcentrum ontwikkelde melodie- en ritmekaarten.

Na het volgen van deze training:

– Kan je nieuwe les-ideeën, werkvormen en repertoire gebruiken voor je werkpraktijk;
– Kan je werken met een aantal co-teaching modellen;
– Heb je je visie op co-teaching en vakoverstijgend werken in het primair onderwijs verscherpt;
– Heb je je netwerk in de kunst uitgebreid.

Aanmelden Training Co-teaching - Organisaties
reCAPTCHA is required.

Praktische info

Praktische info:
Dag en tijd: in overleg
Tarief: in overleg
Locatie: Aslan Muziekcentrum of op locatie naar wens

Meer informatie

Trainers

Zuhal Gezik
Check bio >

Roosje Blenckers
Check bio >

Priya Keet
Check bio >

Joanne Smolders
Check bio >