Post-hbo 2018
 

De Aslan Opleiding Muziekeducatie is mijns inziens voorbeeldig. De hele opleiding in al zijn aspecten is doorweven met muzikaliteit, collectiviteit en artistiek ondernemerschap. Het leerproces is in zijn opzet collectief. De samenwerking tussen de studenten wordt even belangrijk gemaakt als de individuele ontwikkeling. De studenten worden aangemoedigd een eigen inbreng te hebben en helpen elkaar vooruit, daarin gecoacht en geïnspireerd door de docenten. Plezier, eigenheid flexibiliteit en creativiteit worden steeds aangemoedigd.

Het muzikale en educatieve aanbod is groot en de student heeft daarbinnen grote vrijheid een eigen leerweg te componeren. Tegelijkertijd is het aantrekkelijke repertoire van Muziek Talent Express een steun bij het ontwikkelen van die eigen leerweg. Eenmaal werkzaam in het onderwijs vormt dit een stevige basis om af en toe op terug te vallen.

Een aandachtige liefdevolle houding naar de kinderen staat voorop. Dit wordt geïnitieerd in de communicatie en de benadering van de studenten van de opleiding. Er is waardering voor de eigen(aardig-) heid van de student, diens specifieke mogelijkheden.

De nadruk op (zoveel mogelijk) non- verbaal lesgeven heeft tot gevolg dat alle kinderen kunnen begrijpen wat er van hen wordt gevraagd. Het doen staat voorop. Dit vraagt discipline van de docent, die zelf een artistieke benadering moet behouden. De muzieklessen zullen zo altijd levendig en inspirerend blijven.

Inmiddels ben ik in het tweede jaar van mijn carrière als muziekdocent op basisscholen in het Gooi. Sinds september werk ik daarnaast op twee multiculturele scholen  in Amsterdam Noord en concludeer dat mijn opleiding bij Aslan Opleiding Muziekeducatie hier naadloos aansluit.

Lichting: 2018
Beroep: muziekdocent