Post-hbo 2019
 

Tijdens de opleiding Vakspecialist Muziek startte ik in 2016 met het geven van muzieklessen in het primair onderwijs. Daarbij bleef ik zoeken naar hoe ik het beste verantwoorde en gestructureerde muzieklessen kon geven. Omdat ik intussen bij Aslan Muziekcentrum inspirerende workshops had gevolgd, was de Aslan Opleiding Muziekeducatie een logische stap. Tijdens deze opleiding leerden we een scala aan liederen voor OB t/m BB met gevarieerde muzikale spel- en werkvormen op kwalitatief hoog niveau. Daarnaast leerden we praktische liedbegeleiding op meerdere instrumenten en werken met ritme- en kleurenkaarten, die tegenwoordig vrijwel altijd een onderdeel vormen in mijn eigen lessen. De methode Muziek Talent Express is mijn favoriete lesmethode geworden, omdat het liedrepertoire is uitgebouwd met speel-, bewegings-, notatie- en luistervormen en tips voor componeren. Het lesgeven in een kringopstelling en non-verbaal aanbieden was een eyeopener. Het contact met de kinderen is daardoor veel directer en de groep komt sneller tot samen zingen en spelen. Inmiddels heb ik goede ervaringen met deze werkwijze. Mijn muzieklessen hebben nu meer kwaliteit en een duidelijker opbouw. Behalve dat ik veel heb gehad aan de gestructureerde aanpak, was de opleiding een enorme inspiratiebron voor de toekomst.

Lichting: 2019
Beroep: muziekdocent, groepsleerkracht