Post-hbo 2020
 

De opleiding heeft mij heel veel gebracht. Ik ben sinds 2013 werkzaam als de Liedjestovenaar op de kinderdagopvang (voor en naschools), kinderziekenhuizen, festivals en theatervoorstellingen.

Kinderen de Magie van Muziek meegeven is mijn drijfveer. De troost en het plezier. Ik heb door de opleiding geleerd, dat je door minder te doen, meer kan geven aan de kinderen.

Er wordt een groot beroep gedaan op jouw eigen reflectie vermogen, in je leerproces en ook leerdoelen te stellen voor jezelf en voor de kinderen (tijdens de stages). De docenten van Aslan Muziekcentrum en mijn medestudenten tijdens de stages, zijn mijn eerlijke klankbord geweest. Dat heeft mij heel erg geholpen om mijn eigen leerproces te monitoren en bij te sturen en ben daardoor zowel muzikaal, maar ook als mens gegroeid.

Je leert heel veel non-verbaal te communiceren, met ritme- en melodiekaarten te werken. De Muziek Talent Express leerlijn zit vol prachtig wereldmuziek repertoire waar je heel blij van wordt en je snuffelt aan verschillende instrumenten zoals de Saz, of Darbuka. Tegelijkertijd kan je je vaardigheden vergroten op instrumenten die je al beheerst.

Kortom, In alle opzichten een Winner!

Lichting: 2020
Beroep: muzikant, muziekdocent