Aslan Muziekcentrum bracht in november 2014 met 21 basisschool-muziekdocenten en een Amsterdams basisschoolkind een bezoek aan 2 basisscholen en het Aram-Tigran Conservatorium in Diyarbakir, Turkije. Een studiereis waarin muziekeducatie op de basisschool en muzikale uitwisseling centraal stond.

 

Achtergrond bezoek
Op de Amsterdamse basisscholen waar Aslan Muziekcentrum muziekles geeft, zijn vele culturen en tradities vertegenwoordigd. Binnen de muzieklessen is hier aandacht voor door onder andere liederen uit de verschillende culturele tradities te zingen. Aslan Muziekcentrum zet zich in om door zijn muzieklessen culturen met elkaar te verbinden.

In Diyarbakir, de grootste stad in Oost-Turkije, wonen tientallen verschillende culturen bij elkaar. Deze diversiteit heeft het gemeen met Amsterdam. Daarbij is het een kinderrijk, maar achtergesteld gebied. Muzikaal gezien is het Conservatorium Aram-Tigran interessant omdat er traditionele Koerdische muziek en dans wordt gegeven en er speciale programma’s zijn voor kinderen vanaf 8 jaar. Het Conservatorium zet zich in voor de kinderen van Diyarbakir.

De muziekdocenten van Aslan Muziekcentrum zijn specialisten in muziekeducatie aan basisschoolkinderen. Zij geven op Amsterdamse basisscholen de doorlopende leerlijn Muziek Talent Express. Eén van hun competenties is non-verbaal lesgeven. Dit zorgt ervoor dat de lestijd optimaal benut wordt omdat de kinderen gelijk mogen meezingen en musiceren, maar ook dat er snel direct contact gemaakt wordt met de leerlingen.

Inhoud uitwisseling
1. De muziekdocenten van Aslan Muziekcentrum volgden van de Conservatorium docenten meerdere workshops en masterclasses  in traditionele muziek met traditionele instrumenten. Dit gebruiken zij later voor hun muzieklessen op de Amsterdamse basisscholen.

2. De muziekdocenten van Aslan Muziekcentrum gaven op de basisscholen en aan de leerlingen van het Conservatorium muzieklessen. Specifieke aandacht ging uit aan non-verbaal lesgeven en materiaal en methodiek uit onze doorlopende leerlijn Muziek Talent Express.

3. De conservatorium docenten maakten kennis met lesgeven op een basisschool. Daarnaast kregen ze workshops van de muziekdocenten. Ze hebben nieuw materiaal en handvatten voor muziekles op de basisschool aan het bezoek over gehouden.

Tot slot doneerde Aslan Muziekcentrum instrumenten aan het Conservatorium. Deze instrumenten sluiten aan op het overgedragen materiaal en de methodiek.

Samenwerking
Wij werkten voor deze uitwisseling samen met: Gemeente Diyarbakir – afdeling Kunst en Cultuur, Stadsdeel Sur – afdeling Onderwijs, twee basisscholen in stadsdeel Sur en het gemeentelijke Conservatorium Aram- Tigran.

Financiering
De uitwisseling werd ondersteund door middel van:

  • Opbrengst benefietconcert van Serdina Gezik (basisschoolkind) op 31 oktober,
  • Opbrengst veiling handgemaakte klompinstrumenten,
  • Eigen bijdrage van de muziekdocenten,
  • Gemeente Diyarbakir (verblijf, lokaal vervoer en eten).