Inhoud: 

Kinderdans & Yoga is yoga op een speelse, kunstzinnige en dynamische wijze. Het kind zal zichzelf leren ontdekken en ontwikkelen. Dit in een veilige omgeving waar we lekker kunnen bewegen, samenwerken en ontspannen. In deze lessen  wordt aandacht geschonken aan verschillende kwaliteiten en eigenschappen van het kind. Er is geen goed of fout. Naast het bewegen en samenspelen, de meditaties en massages, wordt er gekeken naar goede eigenschappen. Wanneer doet een kind het goede voor zichzelf of voor een ander.

 

Doelstellingen:

 • Lichaamsbesef (bewegingsvermogen, reactievermogen, evenwicht)
 • Motorische ontwikkeling ( lichaamsbesef)
 • Waarnemingsvermogen (luisteren, kijken)
 • Concentratievermogen (aandacht, focus)
 • Zelfbewustzijn. Wat gebeurt er in jezelf. Wat voel je en wat denk je. Dit herkennen en benoemen.
 • Het verwoorden van gevoelens (angst, schaamte, twijfel, verlegenheid)
 • Zelfvertrouwen vergroten.
 • Respect, wederzijdse waardering ( vertrouwen en respect)
 • Ontwikkelen van de eigen mogelijkheden ( risico nemen)
 • Samenspelen (overleggen en rekening houden met elkaar)
 • Empathie
 • Kennismaken met het groepsgevoel met het behoud van eigen originaliteit.

Visie Dansonderwijs
Klik hier voor de visie van het dansonderwijs.

Praktische info

voor: groep 1 t/m 8
duur: 8 lessen van 30 min. voor de groepen 1 en 2,
8 lessen van 45 min. voor de groepen 3 t/m 8
Naschools: 8 lessen van 60 minuten
dag en tijd: in overleg
tarief: € 100,- per uur
€ 80,- per uur bij 2 uur of meer op een dag

Meer info en aanmelden