We zijn erg blij dat we de fysieke lessen kunnen hervatten. Onze deuren zijn vanaf zaterdag 15 januari weer open en ben je van harte welkom op onze leslocaties. Het rooster van de fysieke lessen is gelijk aan het rooster van voor de lockdown: lesdag, lestijden en locaties zijn dus hetzelfde als in november. (Tenzij anders met jou is afgesproken door de administratie.)

CORONA-REGELS
* QR-code: verplicht voor ouders en leerlingen vanaf 18 jaar.
* Mondkapje: Dringend advies om een mondkapje te dragen aan iedereen vanaf 9 jaar. (Uitzondering: tijdens de les.)
* Afstand: Dringend advies om altijd 1,5 meter afstand te houden.

TOT SLOT
Het nieuwe blok van Instrumentale Oriëntatie, Zingen op schoot, Muziek en Dans voor peuters/kleuters start nog niet.  Een mail hierover volgt.

Wij wensen je veel lesplezier!