Tijdens het Babycafé wordt er voorgelezen, informatie gegeven en zingen we samen liedjes. Kom ook op 22 december om 10:00 langs en maak samen met je (klein)kind muziek. Locatie OBA, Mercatorplein 89., 10:00-11:00