Post-hbo 2018
 

De Aslan Opleiding Muziekeducatie heeft mij heel veel tools en zekerheid gegeven voor de klas. Naast wereldrepertoire leer je ook verschillende werkvormen voor de onderbouw tot en met de bovenbouw. Ik wilde een activerende, zo non-verbaal mogelijke muziekles kunnen geven waarin ik meerdere competenties (zoals zingen, dansen, spelen en improviseren) kon toepassen. Met medestudenten wissel je ideeën uit en kun je werkvormen uitproberen. De stages die door Aslan georganiseerd worden op basisscholen geven je de kans om je les-ideeën in praktijk te brengen in een veilig kader. Ik heb vooral geleerd om met minder lesmateriaal meer uit een les te halen: Je kan een hele les vullen met het herhalen van 1 lied, als je meerdere competenties behandelt! Het zorgt voor meer structuur en verdieping. Ook heb ik gitaar leren spelen in het keuzevak gitaarbegeleiding.
Nu werk ik voor Aslan Muziekcentrum als docent muziek/musical en trainer.

Lichting: 2018
Beroep:
zangeres,muziekdocent, trainer