Maak tijdens deze training kennis met specifieke kenmerken van de werkwijze van Aslan Muziekcentrum, namelijk non-verbaal lesgeven, gebruik van cultureel diverse muziek- en dansrepertoire, verschillende muzieknotatiesystemen en percussiemateriaal. Je maakt via een actieve didactiek kennis met de lange leerlijn Muziek Talent Express, een doorlopende leerlijn voor het primair onderwijs, bestaande uit verschillende muzikale domeinen en cultureel divers repertoire. Daarnaast leer je verschillende co-teaching modellen toepassen binnen je lespraktijk en muziek-, dans- en rekencompetenties met elkaar integreren.

Praktische info:

Wanneer: zaterdag 31 oktober 2020
Tijd: 10:00–15:00
Locatie: Aslan Muziekcentrum, Louis Bouwmeesterstraat 214 in Amsterdam
Prijs: € 75* / studenten  € 25**  incl. btw (& koffie/ thee, lunch en goodybag)

Voor wie:
Professionals in de kunsteducatie: vakspecialisten, groepsdocenten, muzikanten, muziekstudenten, pabo-studenten.

Programma:
09:45-10:00 | Ontvangst met koffie en thee kantine Aslan Muziekcentrum
10:00-11:00 | Workshop 1: Co-teaching in de Muziek Talent Express
11:00-12:00 | Workshop 2: (Body)percussie en werken met Aslan Ritmekaarten
12:00-13:00 | Lunch verzorgd door Aslan Muziekcentrum
13:00-14:00 | Workshop 3: Muziek & Bewegen
14:00-15:00 | Workshop 4: Op dans kan je rekenen
15:00-15:30 | Netwerkdrankje

Workshop Co-teaching in de Muziek Talent Express
Tijdens deze verdiepende training leer je naast specifieke kenmerken van de Muziek Talent Express, zoals non-verbaal lesgeven en werken met werelds repertoire, ook co-teaching modellen toepassen binnen je lespraktijk. De zeven modellen komen voort uit het onderzoek ‘Met meer handen in de klas meer muziek’ dat in opdracht van Aslan Muziekcentrum is uitgevoerd door het lectoraat Kunst- en cultuureducatie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Via deze werkwijze wordt de samenwerking tussen de muziekdocent en groepsdocenten geoptimaliseerd.

Co-teaching richt zich op samen muziekles geven. De groepsleerkracht en de vakdocent muziek werken (projectgewijs) samen als gelijkwaardige partners, ieder vanuit zijn eigen kracht. Uit het onderzoek is gebleken dat de aanpak van co-teaching bijdraagt aan meer ruimte voor eigen exploratie van de leerlingen en waar improvisatie en componeren vaker leerdoelen zijn. Door de inbreng van de groepsleerkracht en het toepassen van andere werkvormen kan er verschillend en meer gedifferentieerd gewerkt worden. De leerlingen tonen zich meer betrokken, de vakdocenten voelen zich meer gesteund en groepsleerkrachten worden uitgedaagd een bijdrage aan de muziekles te geven. Download hier het onderzoek > 

Workshop (body)percussie
Je maakt kennis met verschillende ritmes uit de Oriëntaalse muziek en leert speeltechnieken op percussie-instrumenten en bodypercussie. Je gaat voornamelijk aan de slag met de darbuka: dit instrument speelt een belangrijke rol in de muziek van Arabisch Noord-Afrika, het Midden-Oosten en zuidelijk Oost-Europa. De darbuka wordt gebruikt in klassieke oriëntaalse muziek, maar ook in de popmuziek, volksmuziek en de wereldmuziek.  Onder enthousiaste en deskundige begeleiding van Levent Aslan word je geprikkeld om uit je comfortzone te komen, onder andere door het spelen van onregelmatige maatsoorten, en samen daadwerkelijk muziek te maken!

Workshop muziek & bewegen
Een praktische en intensieve workshop waarbij je kennis maakt met een aantal dansen uit de  Muziek Talent Express. Je werkt aan choreografieën en leert hoe je muziek en bewegen kan integreren en inzetten in het primair onderwijs. Zuhal haalt haar inspiratie uit verschillende culturen en haar workshops zijn muzikaal, persoonlijk, activerend en meteen toepasbaar. Ze zal aan de hand van een aantal liederen en dansen onder begeleiding van haar saz aanleren in diverse maatsoorten, toonsoorten en talen. Zing en dans mee!

Workshop Op dans kan je rekenen
Bewegen speelt een belangrijke rol bij beginnend rekenen. In danslessen komen veel rekenkundige begrippen aan bod zoals hoeveelheden, rangorde, vergelijkingen en maten. In oefeningen uit de lesbundel Op dans kan je Rekenen van Aslan Muziekcentrum staat fysiek en ervaringsgericht leren centraal. De verbinding tussen dans en rekenen zorgt voor onderwijs dat nóg beter aansluit op de natuurlijke behoeften van het jonge kind. De lessen en opdrachten bij zijn gecreëerd aan de hand van de SLO-doelen. Tijdens de workshop gaan we aan de slag met enkele voorbeelden van lesopdrachten uit de lesbundel Op dans kan je rekenen welke is gericht op leerlingen uit de onder- en middenbouw. Je leert de verschillende mogelijkheden van lessenserie te gebruiken zodat ze het materiaal direct kan inzetten in je eigen lespraktijk.

Werkwijze van Aslan Muziekcentrum:
Een activerende didactiek en een inzicht in methodiek waarmee cursisten leren werken aan zinvolle activiteiten vanuit bekende en alledaagse praktijk. De trainingen van Aslan staan voor: muzikaal, duurzaam, persoonlijk, activerend, meteen toepasbaar.

Doelstellingen:
– Je leert werken met de doorlopende leerlijn Muziek Talent Express;
– Je leert werken met co-teaching modellen ontwikkeld door Aslan Muziekcentrum;
– Je leert nieuwe lesideeën, werkvormen en repertoire gebruiken voor je eigen lespraktijk;
– Je leert werken met de door Aslan Muziekcentrum ontwikkelde Aslan Ritmekaarten en Aslan Melodiekaarten;
– Je leert werken met verschillende instrumenten, waaronder darbuka’s en boomwhackers;
–  Je leert de eerste stappen om non-verbaal en muzikaal te werken met groepen;
– Je leert muziek, dans en rekenen met elkaar integreren;
– Je maakt kennis met het spelen en dansen van onregelmatige maatsoorten.

Na het volgen van deze training:

– Kun je gevarieerde muzieklessen geven met behulp van lesmateriaal uit Muziek Talent Express en Op dans kan je rekenen;
– Kun je nieuwe lesideeën, werkvormen en intercultureel repertoire gebruiken voor je eigen lespraktijk;
– Is je creativiteit gestimuleerd;
– Heb je je visie op kunsteducatie verscherpt;
– Heb je je netwerk in de kunsteducatie uitgebreid.

*Korting
Bij aanschaf van het Muziek Talent Express Plus pakket, het Muziek Talent Express boek of de Aslan Melodiekaarten ontvang je ontvang je €25,- korting op deze training! Vul bij opmerkingen het aangeschafte product in om deze korting te krijgen.

 * Studentenprijs:
Ben je student? Meld dit in het aanmeldformulier bij ‘opmerkingen’ en vink bij ‘stadspas’ aan en voeg hier een kopie van jouw studentenkaart toe om €50 euro korting te ontvangen op deze training.

Praktische info

Praktische info:
Wanneer: za 31 okt 2020
Tijd: 10:00–15:00
Locatie: Aslan Muziekcentrum, Louis Bouwmeesterstraat 214 in Amsterdam
Prijs: € 75* / studenten  € 25**  incl. btw (& koffie/ thee, lunch en goodybag)

Meer informatie

Trainers

Zuhal Gezik
Check bio > 

Levent Aslan
Check bio > 

Roosje Blenckers
Check bio >

Eva-Luca Pouwer
Check bio >

Priya Keet
Check bio >