Inhoud:
In deze leerlijn zijn de kerndoelen voor muziek en rekenen voor groep 3 en 4 samengevoegd in een leerlijn, waarin thema’s als ‘Schattend Rekenen’, ‘Tafels’ en ‘Vormen’ op een muzikale manier worden aangeleerd. Niet via het hoofd, maar door het lichaam (doen) en het creatief proces, komen de leerlingen d.m.v. een andere manier van aanbieden van de stof tot kennis en inzicht in deze zo moeilijke begrippenwereld.

Op Muziek kan je rekenen

In het lesboek Op Muziek kan je rekenen worden muziek en rekenen met elkaar geïntegreerd. Een complete lessenreeks voor groep 3 en 4 geformuleerd vanuit muziek- en rekencompetenties met afwisselende liederen, bodypercussies en luistervoorbeelden.
Bestel nu >

Praktische info

voor: groep 3 t/m 4
duur:in overleg
dag en tijd: in overleg
tarief: in overleg

Meer info en aanmelden