Inhoud:

Samen met het Amsterdam Museum maakt de school en Aslan Muziekcentrum een leerlijn omtrent Erfgoed en identiteit, onderdeel van de leerlijn Cultureel Erfgoed. Uitgaande van de muziek van de leerlingen: wat luister je en waarom? Wat zegt dit over jou? Wat willen de leerlingen vertellen over de stad waarin zij wonen? Wat vinden zij van hun stad? Wat is kenmerkend voor hun buurt of wijk? Welke rol heeft muziek in de stad van nu, en hoe ging dat vroeger?

Slot: Bezoek aan Stadslab Amsterdam Museum:
In het Stadslab onderzoeken de leerlingen aan de hand van de collectie verschillende thema’s die betrekking hebben op de stad: groene stad, muzikale stad, verbonden stad, mensenstad, vrije stad, slimme stad en gezonde stad. De leerlingen bekijken in het museum het Amsterdam van toen, nu en straks. We gaan aan de slag met actieve werkvormen voor verschillende leeftijdsgroepen: tekenen, debatteren, ontwerpen, zingen, dansen, acteren en filosoferen. De resultaten presenteren we digitaal in het museum.

Praktische info

voor: groep 6 t/m 8
duur: in overleg
dag en tijd: in overleg
tarief: in overleg

Meer info en aanmelden