Training Muziek Talent Express Mini

Leer werken met diverse muzikale werkvormen voor peuters en kleuters. Hoe kan je met de kleintjes een lied zingen, een rap componeren, naar muziek luisteren? Er zal aandacht uitgaan naar het werken met verschillende muzikale domeinen en werkvormen, door het vooral zelf te ervaren.

Praktische info:
Wanneer: zaterdag 10 juni 2017
Tijd: 10:00-15:00 uur
Prijs: € 75,- / studenten € 25,-  incl. BTW (incl. koffie en thee en goodybag)
Waar: Aslan Muziekcentrum, Corantijnstraat 9

Voor wie:
Muziekdocenten, groepsdocenten, muzikanten, pabostudenten, pedagogisch medewerkers, kleuterleiders, muziekstudenten

Programma
09:30 – 10:00 Ontvangst met koffie en thee kantine Aslan Muziekcentrum
10:00 – 11:00 Voorbeeld lessen en voorbeeldmateriaal
11:00 – 12:00 Werken met materialen en darbuka
12:00 – 13:00 Lunch verzorgd door Aslan Muziekcentrum
13:00 – 14:00 Bewegingsles: body percussie en dans
14:00 – 15:00 Uitwisseling: muzikale spelletjes
15:00 – 15:30 Netwerkborrel

Inhoud:
In deze training leer je werken met diverse muzikale werkvormen voor peuters en kleuters. Hoe kan je een lied zingen, een rap componeren, naar muziek luisteren? Er zal aandacht uitgaan naar het werken met verschillende muzikale domeinen en werkvormen, door het vooral zelf te ervaren. Er zal veel mogelijkheid tot uitwisseling zijn. Ook voor pedagogische vraagstukken zal er ruimte zijn, zoals muzikaal orde houden, het omgaan met diverse doelgroepen en gecombineerde leeftijdsgroepen.

Je leert:
– omgaan met de producten van Aslan Muziekcentrum
– ontwikkelen van good practices voor muziekactiviteiten aan kinderen te kunnen geven
– ontmoet mensen uit de praktijk, ervaring uitwisselen

Werkwijze van Aslan Muziekcentrum:
Een activerende didactiek en een inzicht in methodiek voor ontwikkeling van sociale, motorische en muzikale competenties waarmee cursisten leren werken aan zinvolle activiteiten vanuit bekende en alledaagse praktijk. De trainingen van Aslan staan voor: muzikaal, duurzaam, persoonlijk, activerend, meteen toepasbaar.

Doelstellingen:
– Je leert werken met muziekactiviteiten voor kinderen van de peuter en kleuterklas;
– Je leert hoe je het materiaal direct in de groep kunt inzetten;
– Je leert hoe je effectief nieuwe werkvormen kunt inzetten;
– Je leert de eerste stappen om non-verbaal en muzikaal te werken;
– Je leert werken met diverse instrumenten;

Na het volgen van deze training ben je in staat om:
– gevarieerde muziekactiviteiten aan uw groep te geven.
– heb je je visie op muziekonderwijs verscherpt en kunt u het vak muziek goed verantwoorden.

Aanmelden:
Graag ontvangen we je aanmelding 1,5 week voor de start van de training. Je hoort 1,5 week voor de training of deze doorgaat.

Aanmelden Training Muziek Talent Express Mini