Opleiding Muziekeducatie Aslan

Word een half jaar lang als professional gecoacht om vanuit een lange leerlijn muziekles te geven aan alle leerjaren van het primair onderwijs. Tijdens deze opleiding maak je via een actieve didactiek kennis met wereldmuziek, – dans en -muziektheater repertoire. Daarnaast leer je in je muziekles wereldpercussie, non-verbale communicatie, verschillende muzikale domeinen en vakoverstijgende strategieën in te zetten. Ook krijg je inzicht in het opzetten van een lesplan aan de hand van muzikale domeinen en competenties volgens het SLO leerplankader muziek.

Praktische info:
Startdatum: 20 september 2018
Duur: 25 lesweken (t/m 18 april 2019)
Studiebelasting: 112,5 uur incl. contacturen en stagelessen, 3 uur zelfstudie en stagevoorbereiding
Lesdag: donderdag 10:00-15:00
Prijs: € 1499,- (incl. BTW) incl. Muziek Talent Express Boek (t.w.v. €159)

Voor wie:
– Muziekdocenten en vakspecialisten (in spé) die hun kennis en vaardigheden willen vergroten.
– Musici werkzaam in het primair onderwijs (hbo-niveau).

Inhoud:
Je leert lesgeven vanuit een lange leerlijn muziek voor alle groepen in het primair onderwijs, zowel onder- als naschools. Via de muziekmethode Muziek Talent Express maak je werkvormen eigen vanuit verschillende muzikale domeinen, zoals zang, spelen, luisteren, bewegen noteren en componeren/improviseren. Daarnaast leer je werken met de digitale methode en vakoverstijgend werken met behulp van de methodes Muziek is een Taal en Op Muziek kun je Rekenen.

De opleiding is zeer praktijkgericht, alle vaardigheden en kennis worden direct toegepast tijdens de stage.

Doelstellingen:
– Je leert muziekles geven vanuit een eigen artistieke visie.
– Je leert je passie en enthousiasme voor muziek overbrengen aan kinderen.
– Je beschikt over muzikale, instrumentale, ritmische, harmonische en vocale vaardigheden en zet deze adequaat in.
– Je leert binnen je muzieklessen werken met een activerende didactiek, wereldrepertoire, non-verbaal communiceren, oog voor talentvorming, de wens van de school en taalvorming.
– Je leert een veilige lesomgeving initiëren, ontwerpen, verzorgen en evalueren.

Na het volgen van de opleiding van Aslan Muziekcentrum:
– Kun je werken met een lange leerlijn muziek in alle groepen van het primair onderwijs.
– Kun je nieuwe werkvormen didactisch inzetten vanuit verschillende muzikale domeinen.
– Kun je een begeleidingsinstrument inzetten tijdens de muziekles (gitaar, ukelele, piano of saz).
– Kun je interdisciplinaire muzieklessen geven.
– Kun je bewegings- en dansideeën inzetten binnen je muzieklessen.
– Heb je praktijkervaring met de doelgroep.
– Heb je je visie op muziekeducatie verscherpt.
– Heb je je netwerk in de muziekeducatie uitgebreid.

Selectieprocedure:
Als je bij het profiel past van de opleiding, word je uitgenodigd voor de praktijktoelating. Voor meer informatie over de eisen van de toelating kan je contact opnemen met Priya Keet via 020-612 44 46 of per mail: priyakeet@aslanmuziek.nl.

Eindtoets:
> Voldoende voor je stage;
> 103,5 contacturen hebben gemaakt.

Diploma:
Als cursist ontvang je na een positieve afronding een getuigschrift. Een opleiding in de muziekeducatie is een investering in je toekomst. Om te zorgen dat deze investering het waard is zorgen we bij Aslan Muziekcentrum dat je met de opleiding een diploma haalt dat herkend en gewaardeerd wordt op de arbeidsmarkt. Door de kwaliteit te bieden die daarvoor nodig is. De erkenning van de adviescommissie, en lovende rapporten van landelijk erkende fondsen en Gemeente Amsterdam zijn hiervan een aantoonbaar bewijs. Voor cursisten is deze kwaliteit bovendien direct merkbaar.
Door:
– Deskundige docenten met veel praktijkervaring, de hele week bereikbaar;
– Doelgericht en praktijkgericht lesmateriaal met heldere voorbeelden en uitleg;
– Geavanceerde online leeromgeving en effectieve studietools;
– Optimale kwaliteitsborging door adviescommissie.

De opleiding is gevalideerd door Registerleraar.nl voor 150 registeruren.

Tegemoetkomingen opleidingskosten:
Er zijn verschillende mogelijkheden voor compensatie als de werkgever de studiekosten niet (volledig) betaalt. Uitgaven aan de studie, zoals lesgeld en instrumenten (studieboeken zijn niet nodig), kan je bij de belastingaangifte aftrekken als persoonsgebonden aftrek. Meer info >
Voor de studenten is het mogelijk om in termijnen te betalen.

Informatie:
Voor vragen en meer informatie neem contact op met Priya Keet via 020-612 44 46 of priyakeet@aslanmuziek.nl.

Aanmelden:
De deadline voor aanmelden is 22 juni 2018.

Aanmelden