Opleiding Muziekeducatie Aslan

Word een jaar lang als professional gecoacht om vanuit een lange leerlijn muziekles te geven aan alle leerjaren van het primair onderwijs. Je leert via een actieve didactiek wereldmuziek en -dans repertoire, non-verbale communicatie, percussiemateriaal, verschillende muzikale domeinen en vakoverstijgende strategieën inzetten binnen je muzieklessen. Ook krijg je inzicht in het opzetten van een lesplan aan de hand van muzikale domeinen en competenties die zijn vormgegeven vanuit het SLO leerplankader muziek.

Praktische info:
Duur: 25 lesweken
Studiebelasting: 112,5 uur incl. contacturen en stagelessen, 3 uur zelfstudie en stagevoorbereiding
Startdatum: 21 september 2017
Lesdag: donderdag (10:00-15:00 uur)
Prijs: € 1499,- (incl. BTW) incl. Muziek Talent Express Boek (t.w.v. €159) en 1 darbuka
Waar: Corantijnstraat 9, 1058 DA Amsterdam

Voor wie:
– Muziekdocenten en vakspecialisten muziek (in spé) die hun kennis en vaardigheden willen vergroten
– Musici werkzaam in het primair onderwijs (hbo-niveau)

Inhoud:
Via inspirerende trainingsdagen leer je lesgeven vanuit een lange leerlijn muziek voor alle groepen in het primair onderwijs, zowel onder- als naschools. Je leert via de muziekmethode Muziek Talent Express werkvormen vanuit verschillende de muzikale domeinen zang, spelen, luisteren, bewegen noteren en componeren/improviseren inzetten. Daarnaast leer je de digitale methode van Aslan didactisch inzetten en vakoverstijgend werken met behulp van de door Aslan ontwikkelde methodes Muziek is een Taal en Op Muziek kan je Rekenen. De opleiding is zeer praktijkgericht, alle vaardigheden en kennis worden direct toegepast tijdens de stage.

 Doelstellingen:
– Je geeft muziekles vanuit een eigen artistieke visie;
– Je leert je passie en enthousiasme voor muziek overbrengen aan kinderen;
– Je beschikt over muzikale, instrumentale, ritmische, harmonische en vocale vaardigheden en zet deze adequaat in;
– Je leert binnen je muzieklessen werken met een activerende didactiek, wereldmuziek, non-verbaal communiceren, oog voor talentvorming, de wens van de school en taalvorming;
– Je leert een veilige lesomgeving initiëren, ontwerpen, verzorgen en evalueren;
– Je leert adequaat, open, positief en respectvol communiceren met school, kinderen en ouders.

Na het volgen van de opleiding van Aslan Muziekcentrum:
– Kun je werken met een lange leerlijn muziek op de basisschool;
– Heb je je visie op muziekeducatie verscherpt;
– Kun je nieuwe werkvormen didactisch inzetten vanuit verschillende muzikale domeinen;
– Kun je naschoolse muzikale activiteit binnen een lange leerlijn aanbieden;
– Kun je een begeleidingsinstrument inzetten tijdens de muziekles (gitaar, ukelele, piano of saz);
– Kun je vakoverstijgend muziekles geven;
– Kun je bewegings- en dansideeën bij liederen inzetten binnen je muzieklessen;
– Heb je praktijkervaring met de doelgroep;
– Heb je je netwerk in de muziekeducatie uitgebreid.

Eindtoets:
> Voldoende voor je stage;
> 103,5 contacturen hebben gemaakt;

Diploma:
Als cursist ontvang je na een positieve afronding een getuigschrift.
Een opleiding in de muziekeducatie is een investering in je toekomst. Om te zorgen dat deze investering het waard is zorgen we bij Aslan Muziekcentrum dat je met de opleiding een diploma haalt dat herkend en gewaardeerd wordt op de arbeidsmarkt. Door de kwaliteit te bieden die daarvoor nodig is. De erkenning van de adviescommissie, en lovende rapporten van landelijk erkende fondsen en Gemeente Amsterdam zijn hiervan een aantoonbaar bewijs. Voor cursisten is deze kwaliteit bovendien direct merkbaar. Door:
– Deskundige docenten met veel praktijkervaring, de hele week bereikbaar;
– Doelgericht en praktijkgericht lesmateriaal met heldere voorbeelden en uitleg;
– Geavanceerde online leeromgeving en effectieve studietools;
– Optimale kwaliteitsborging door adviescommissie.

De opleiding is gevalideerd door Registerleraar.nl voor 150 registeruren.

Tegemoetkomingen opleidingskosten:
Er zijn verschillende mogelijkheden voor compensatie als de werkgever de studiekosten niet (volledig) betaalt. Uitgaven aan de studie, zoals lesgeld en instrumenten (studieboeken zijn niet nodig), kun je bij de belastingaangifte aftrekken als persoonsgebonden aftrek. Meer info > 
Voor de cursisten is het mogelijk om in termijnen te betalen.

Kennismaken: Kom op zaterdag 9 september van 15:30 tot 16:30 naar de gratis kennismakingstraining om eerst sfeer te proeven en de trainers ontmoeten.

Informatie: Voor vragen en meer informatie neem contact op met Priya Keet via 020-612 44 46 of priyakeet@aslanmuziek.nl.

Aanmelden: Graag aanmelden voor 15 september via het onderstaande formulier.

 

Aanmelden