Training Theater is een Taal / Op Dans kan je Rekenen

Je leert werken met theater- en danslessen waarin de ontwikkeling van taal en rekenen een plek heeft gekregen voor het basisonderwijs. Hoe kun je vakoverstijgende theater- en danslessen opbouwen en combineer je taal- en dans-competenties met taal en rekenen? Aslan zal ook kennis delen over de ervaring met het geven van interdisciplinaire lessen in het primair onderwijs.

Praktische info:
Wanneer: n.n.b.
Doelgroep: groepsdocenten en kunstvakdocenten (in spé) werkzaam in het primair onderwijs
Locatie: Aslan Muziekcentrum, Corantijnstraat 9
Prijs: € 75,- normale prijs / € 50,- actieprijs* / € 25,- studentenprijs** / incl. btw (incl. koffie & thee, lunch en goodybag)

Programma:
9:45-10:00 Inloop koffie/thee
10:00-12:00 Training Op Dans kan je Rekenen
12:00-13:00 Lunch
13:00-15:00 Training Theater is een Taal
15:00-15:30 Netwerk drankje

Inhoud:
Theater is een Taal
Aslan heeft na aanleiding van de succesvolle lessenserie Muziek is een Taal lessen ontwikkeld waarbij specifiek aandacht is hoe je drama als middel in kunt zetten om de taalontwikkeling te stimuleren. In de lessenreeks is het doel om in te spelen op de behoefte van de scholen om taal achterstanden mogelijk in te lopen en het leren van een taal plezieriger te maken. Deze aanpak kan voor veel leerlingen helpen bij hun ontwikkeling op verschillende gebieden. Namelijk het gebied van taalontwikkeling, sociaal-emotioneel gebied en het creëren van een veiligheid binnen een groep. De werkwijze is een activerende didactiek en een inzicht in methodiek voor ontwikkeling van sociale competenties, vanuit bekende en alledaagse praktijk. Je leert werken met het middel drama waar de ontwikkeling van taal een plek heeft gekregen voor het basisonderwijs. Hoe werk je binnen een les aan zowel taal- als theatercompetenties? Er zal aandacht uitgaan naar het werken met verschillende taal domeinen en werkvormen.

Op Dans kun je Rekenen
De lessenserie Op Dans kan je Rekenen is ontworpen aan de hand van de succesvolle lessenserie Op Muziek kan je Rekenen, die in samenwerking met Stichting Goed Rekenonderwijs is ontwikkeld. Tijdens deze training worden dans en rekenen met elkaar geïntegreerd. In de lessen is het doel om in te spelen op de behoefte van de scholen om reken achterstanden mogelijk in te lopen. Een dansante en muzikale aanpak kan voor sommige leerlingen helpen bij hun ontwikkeling. De vakken rekenen en dans hebben meer overeenkomsten dan je zou verwachten. Er zal aandacht uitgaan naar het werken met verschillende reken domeinen en werkvormen.

Werkwijze van Aslan Muziekcentrum
Een activerende didactiek en een inzicht in methodiek voor ontwikkeling van sociale competentie waarmee cursisten leren werken aan zinvolle activiteiten vanuit bekende en alledaagse praktijk. De trainingen van Aslan staan voor: muzikaal, duurzaam, persoonlijk, activerend, meteen toepasbaar.

Doelstellingen:
– Je leert werken met taal- en rekencompetenties binnen het theater- en dansonderwijs;
– Je leert hoe je het lesmateriaal direct in de klas kunt inzetten;
– Je leert effectief nieuwe werkvormen didactisch kunt inzetten;
– Je leert verschillende mogelijkheden van lessenseries te gebruiken.

Na het volgen van deze training:
– kun je gevarieerde theater- en danslessen geven in het primair onderwijs met oog op de stimulering van rekenen en taal in combinatie;
– heb je je visie op de stimulering van rekenen en taal in het kunstonderwijs verscherpt en kun je deze extra aandacht in de vakken theater en dans goed verantwoorden;
– kun je zelf te werken met de lessen Theater is een Taal en Op Dans kan je Rekenen.

* Actieprijs:
Voor houders van Trainingen Strippenkaart en bij aanschaf van het boek Muziek Talent Express of de Ritme- en melodiekaarten. Vul op het aanmeldformulier de persoonlijke code bij ‘opmerkingen’.

** Studentenprijs:
Ben je student? Vink bij het aanmeldformulier de ‘stadspas korting’ aan en voeg een kopie van jouw studentenkaart toe.

Aanmelden