Training Co-teaching in Muziek Talent Express

Maak kennis met enkele specifieke kenmerken van de lange leerlijn Muziek Talent Express zoals non-verbaal lesgeven en gebruik van werelds repertoire en percussiemateriaal. Daarnaast leer je werken met de zeven co-teaching modellen, waarmee de samenwerking tussen de muziekdocent en groepsdocenten wordt geoptimaliseerd. Deze modellen komen voort uit het onderzoek ‘Met meer handen in de klas meer muziek’ dat in opdracht van Aslan Muziekcentrum is uitgevoerd door het lectoraat Kunst-en cultuureducatie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Download > 

Praktische info:
Wanneer: zaterdag 14 april 2018
Tijd: 10:00-15:00 uur
Prijs: € 75,- / € 50,- actieprijs* / € 25,- studentenprijs** incl. BTW (incl. koffie en thee, lunch en goodybag)
Waar: Aslan Muziekcentrum, Corantijnstraat 9, 1058 DA Amsterdam

Voor wie:
Groepsleerkrachten, muziekdocenten, theaterdocenten, dansdocenten, pabostudenten, muziekstudenten, dansstudenten en theaterstudenten.

Programma:
09:45 – 10:00 Inloop koffie/thee
10:00 – 11:00 Co-teaching modellen in de Muziek Talent Express
11:00 – 12:00 Wereldpercussie en werken met ritmekaarten in het primair onderwijs
12:00 – 13:00 Lunch verzorgd door Aslan Muziekcentrum
13:00 – 14:00 Beweging in je muziekles: body percussie en dans
14:00 – 15:00 Zelf aan de slag met de aanpak co-teaching Muziek Talent Express
15:00 – 15:30 Netwerkdrankje

Inhoud:
In deze training leer je werken met verschillende co-teaching modellen die zijn ontwikkeld door Aslan Muziekcentrum binnen de muziekmethode Muziek Talent Express. Co-teaching richt zich op samen muziekles geven. Tijdens deze training maak je kennis met lesproducten van Aslan Muziekcentrum, verschillende notatiesystemen en niet-alledaagse lesattributen. De groepsdocent en de muziekdocent werken (projectgewijs) samen als gelijkwaardige partners, ieder vanuit zijn eigen kracht waardoor het effect van het muziekonderwijs verder wordt versterkt en verankerd. Meer handen in de klas en gezamenlijke planning maken dat de muziekles didactisch nauw aansluit bij de behoeften van de leerling. Zij kunnen permanent de aandacht en ondersteuning krijgen die de muzikale interacties met zich meebrengen. Niet alleen de leerlingen leren daar veel van, dat geldt ook voor de groepsdocent en de muziekdocent.

Uit het onderzoek is gebleken dat de aanpak van co-teaching bijdraagt aan meer ruimte voor eigen exploratie van de leerlingen en waar improvisatie en componeren vaker leerdoelen zijn. Door de inbreng van de groepsdocent en het toepassen van andere werkvormen kan er verschillend en meer gedifferentieerd gewerkt worden. De leerlingen tonen zich meer betrokken, de muziekdocenten voelen zich meer gesteund en groepsdocenten worden uitgedaagd een bijdrage aan de muziekles te geven. Daarnaast is de kans groter dat met vertrek van de muziekdocent na verloop van tijd de muzikale impuls in de school blijft bestaan.

De trainers zullen ook kennis delen over hun ervaringen met co-teaching in het basisschool. Deze co-teaching modellen zijn ook toepasbaar binnen de dans- en theaterles.

Werkwijze van Aslan Muziekcentrum:
Een activerende didactiek en een inzicht in methodiek waarmee cursisten leren werken aan zinvolle activiteiten vanuit bekende en alledaagse praktijk. De trainingen van Aslan staan voor: muzikaal, duurzaam, persoonlijk, activerend, meteen toepasbaar.

Doelstellingen:
– Je leert werken met een lange leerlijn muziek Muziek Talent Express in het primair onderwijs.
– Je leert werken met de zeven co-teaching modellen ontwikkeld door Aslan Muziekcentrum.
– Je leert hoe je effectief nieuwe werkvormen didactisch kunt inzetten.
– Je leert werken met de door Aslan Muziekcentrum zelf ontwikkelde melodie- en ritmekaarten.

Na het volgen van deze training:
– Kan je nieuwe les-ideeën, werkvormen en repertoire gebruiken voor je werkpraktijk;
– Kan je je werken met de zeven co-teaching modellen;
– Heb je je visie op co-teaching in het primair onderwijs verscherpt;
– Heb je je netwerk in de kunst uitgebreid.

* Actieprijs:
Voor houders van Trainingen Strippenkaart en bij aanschaf van het boek Muziek Talent Express of de Ritme- en melodiekaarten. Vul op het aanmeldformulier de persoonlijke code bij ‘opmerkingen’.

** Studentenprijs:
Ben je student? Vink bij het aanmeldformulier de ‘stadspas korting’ aan en voeg een kopie van jouw studentenkaart toe.

Aanmelden