Elk jaar organiseren we voor onze docenten die werkzaam zijn in het primair- en voortgezet onderwijs een culturele uitwisseling. De projecten dragen bij aan muzikale overdracht en uitwisseling en dienen als inspiratie voor onze docenten en onze leerlingen.

Studiereis Hongarije 2016 – Kecskemét 
Aslan Muziekcentrum heeft van 17 tot en met 21 oktober een studiereis gemaakt naar Hongarije. Docenten bezochten een aantal scholen, muziekscholen en het Kodály Institute. De verankering van muziekeducatie op de basisschool, de volksmuziektraditie en muzikale uitwisseling stonden bij deze studiereis centraal.

Achtergrond bezoek
Op de Amsterdamse basisscholen waar Aslan Muziekcentrum muziekles geeft, zijn vele culturen en tradities vertegenwoordigd. Binnen de muzieklessen is hier aandacht voor door onder andere liederen uit de verschillende culturele tradities te zingen. Aslan Muziekcentrum probeert met de muzieklessen culturen met elkaar te verbinden.

De komende kunstenperiode hebben we de opdracht om muziekeducatie te verankeren in het onderwijs. Hongarije kent een rijke traditie van muziekeducatie in het onderwijs. Al vanaf jaren ’50 van de vorige eeuw is muziek op basisscholen een wezenlijk onderdeel van het dagelijks curriculum. De Kodály-methode ligt hieraan ten grondslag, een theorie van Hongaarse componist Zoltán Kodály (1882-1967), waarbij kinderen vanaf hun vierde jaar op school zang en beweging krijgen. De gedachte hierbij is dat de kennis van muziek het best wordt verkregen door ontwikkeling van de stem. Onze docenten kregen inzicht in de manier van lesgeven op de scholen, de Kodály methode en de rijke klassieke muziek en volksmuziektraditie van Hongarije.

Inhoud studiereis
1. De muziekdocenten van Aslan Muziekcentrum volgden op het Kodály Instititute meerdere workshops en masterclasses in traditionele volksmuziek met traditionele instrumenten.

2. De muziekdocenten kregen inzicht in de Kodály-methode en werkwijze van muziekeducatie binnen het Hongaars onderwijs.

3. De muziekdocenten van Aslan Muziekcentrum gaven op de basisscholen een aantal workshops. Specifieke aandacht ging uit aan non-verbaal lesgeven en materiaal en methodiek uit onze doorlopende leerlijn Muziek Talent Express.

Conferentie Mocca
Tijdens de studiereis organiseerden we samen met Mocca een conferentie over cultuureducatie. Een panel, bestaande uit andere andere Paula Hoornhout (directie basisschool Wereldwijs) en Eva Meilof (directie 7e Montessorischool), deelde hun visie over hoe cultuureducatie verankerd kan worden in de school en hoe je daarvoor draagvlak kan creëren. Ook stelde het publiek vragen aan het panel.

Vragen die onder andere gesteld werden:

  • muziekles op scholen: wat doet het met de kinderen? Vinden ze de kunstvakken leuk?
  • draagvlak in scholen: erkenning, dialoog, verankering, hoe doe je dat?
  • samenspel mentor en leerling: belang docent
  • hoe meet je de culturele ontwikkeling van leerlingen? Is dat nodig?
  • wat is het belang van de verbinding binnenschool/buitenschools?
  • hoe pak je de deskundigheidsbevordering aan?
  • samenwerking met de culturele omgeving?

img_5089  img_5086

Uitkomsten
De uitkomsten van deze vragen waren heel verassend: cultuureducatie, met name muziekeducatie is zo vanzelfsprekend in Hongarije, dat de directie van scholen en groepsdocenten uit Hongarije vaak onze vragen niet begrepen. We constateerden daarnaast dat kinderen muziekles niet altijd leuk hoeven te vinden, het is een vak net als taal en rekenen. Ook doen de groepsdocenten niets, om die reden: het is een vak en dat wordt gegeven door vakdocenten, in een goed lokaal, met goed instrumentarium en veel bewegingsruimte. We hopen dat we kunst en cultuur ook in Nederland dit podium kunnen geven, vooral voor de kinderen.

Met speciale dank aan Mocca Expertisecentrum Amsterdam.

mocca-logo-creme-cia

Samenwerking

Wij werkten voor deze uitwisseling samen met: Mocca, basisscholen Táncsics Mihály College, Erkel Ferenc Állami Zeneiskola, muziekschool Erkel Ferenc Állami Zeneiskola in Cegléd, Kodály Institute, Kodály music school en Leskowsky Music Instrumental Museum in Kecskemét.