Aslan Muziekcentrum staat voor een veilig en respectvol klimaat voor leerlingen, leerkrachten, medewerkers en ouders. We gaan uit van een respectvolle omgang met elkaar, de instrumenten en de school.

Mocht je er tegenaan lopen dat hier niet aan wordt voldaan, meld dit dan bij onze directe contactpersoon Lindy van Dun op 020-612 44 46.  Zij zal je klacht of suggestie in behandeling nemen. Indien wenselijk zal ze je doorverwijzen naar onze vertrouwenspersoon Zuhal Gezik. Mocht je liever een externe contactpersoon willen spreken, dan kun je terecht bij het Landelijk Meldpunt Vertrouwenspersoon: 0800-0204204.