Aanbod muziek- en dansles particulieren en scholen
Aslan Muziekcentrum geeft muziek- en dansles aan particulieren en op scholen. Jaarlijks volgen meer dan 300 leerlingen één of meerdere cursussen op de muziekschool. Sinds schooljaar 2013/2014 krijgen leerlingen van 23 Amsterdamse scholen wekelijks muziekles volgens de Muziek Talent Express en nog eens 30 scholen nemen korte projecten af.

Aanbod lesmateriaal en trainingen
In het verlengde van de muziek- en danslessen ontwikkelt Aslan Muziekcentrum lesmateriaal en lesattributen die door het eigen docententeam uitgebreid worden getest voordat ze in de winkel aangeboden worden. Ook kunnen muziekdocenten bij Aslan Muziekcentrum terecht voor diverse trainingsprogramma’s.

Team
Aslan Muziekcentrum bestaat uit Levent Aslan en Zuhal Gezik die met een team van zeven kantoormedewerkers, ongeveer vijftig docenten en een aantal vrijwilligers de activiteiten ontwikkelen en uitvoeren.

Missie
Aslan Muziekcentrum wil grenzen overstijgen vanuit de gedachte dat muziek grenzeloos is, geloven dat artistieke uitingen door hun aard meer begrip tussen verschillende groepen kunnen brengen, ook wanneer men vanuit verschillende gezichtspunten en achtergronden vertrekt. Verdieping in elkaars cultuur, achtergronden en waarden is daarbij essentieel. In de maatschappij staan, voeling houden met belangrijke ontwikkelingen en bepaalde groepen en partijen, geloven in en uitgaan van het harmonieus samenbrengen van verschillende culturen kenmerken de basishouding. Dit geloof in harmonie en verdraagzaamheid wil Aslan Muziekcentrum in een multiculturele context uitdragen. Aslan Muziekcentrum probeert te voelen wat er in de samenleving leeft, wil via muziekeducatie daarop inspelen: talenten tot bloei laten komen en kinderen en ouders een gevoel van trots en eigenwaarde meegeven.