Looptijd: t/m 2017

Van 2011 tot 2013 is onderzoek gedaan naar de Muziek Talent Express, een lange leerlijn muziek voor een vakdocent, voor de basisschool van Aslan Muziekcentrum gebaseerd op principes van activerende muziekeducatie en intercultureel onderwijs. Het betrof een monitoring- en evaluatieonderzoek. Bekijk hier het onderzoek.

Vanaf 2014 richt het onderzoek zich op de ontwikkeling van een leerlingvolgsysteem voor muziek en op co-teaching van vakleerkrachten muziek en groepsleerkrachten.

Onderzoekers die dit uitvoeren zijn Ellen van Hoek en Jos Herfs.

Het Fonds voor Cultuurparticipatie financiert het onderzoek.