Aslan Muziekcentrum wil grenzen overstijgen vanuit de gedachte dat muziek, dans en theater grenzeloos is, geloven dat artistieke uitingen door hun aard meer begrip tussen verschillende groepen kunnen brengen, ook wanneer men vanuit verschillende gezichtspunten en achtergronden vertrekt. Verdieping in elkaars cultuur, achtergronden en waarden is daarbij essentieel. In de maatschappij staan, voeling houden met belangrijke ontwikkelingen en bepaalde groepen en partijen, geloven in het harmonieus samenbrengen van verschillende culturen. Dit geloof in harmonie en verdraagzaamheid wil Aslan Muziekcentrum in een multiculturele context uitdragen. Aslan Muziekcentrum probeert te voelen wat er in de samenleving leeft en wil via kunsteducatie daarop inspelen: talenten tot bloei laten komen en kinderen en ouders een gevoel van trots en eigenwaarde meegeven.