Aanmelding en plaatsing
Wil je je aanmelden voor een cursus? Dit kan door het aanmeldformulier op de website of op de administratie in Aslan Muziekcentrum. Na ontvangst van het aanmeldformulier wordt per e-mail of telefoon contact met je opgenomen. Plaatsing gebeurt op volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen. Aanmelding geeft geen garantie op plaatsing. Voor elke nieuwe cursus (en elk nieuw cursusjaar) dient de leerling zich opnieuw aan te melden.

Definitieve inschrijving
Bij je eerste les van het cursusjaar krijg je van je docent of van de medewerker van de administratie een inschrijfformulier mee. Dat vul je in en lever je meteen of de eerstvolgende les weer in, een kopie krijg je mee naar huis. Voor leerlingen jonger dan 18 jaar ondertekent een ouder/verzorger het inschrijfformulier.
Let op:
– Alle communicatie bij Aslan gaat via e-mail, dus zorg dat je je e-mailadres duidelijk invult.
– Als je stadspaskorting krijgt is een kopie van je stadspas nodig (voorkant én achterkant!).
Inschrijven kan ook via de administratie op Aslan Muziekcentrum: tel: 020-6124446 |mail: info@aslanmuziek.nl

Proefles
Het is mogelijk om een proefles te volgen. Bij de administratie kun je een afspraak maken voor een proefles. Mail naar: info@aslanmuziek.nl

Kortingsmogelijkheden
Bij Aslan Muziekcentrum kun je gebruik maken van verschillende kortingsregelingen. Meer info > 

Betalingsprocedure
Bekijk hier de algemene voorwaarden.

Het cursusgeld kan in één keer of in termijnen betaald worden, zoals afgesproken op je inschrijfformulier. Inschrijving en (eerste) betaling dienen vóór de tweede les gedaan te zijn. Bij start later in het cursusjaar wordt een correctie op het verschuldigde cursusgeld toegepast. 

Betaling van het cursusgeld kan met een bankbetaling op rekeningnummer NL 34 ABNA 0497 683 474 ten name van Aslan Muziekcentrum, onder vermelding van het factuurnummer. Als er (nog) geen factuurnummer bekend is, vermeld dan de naam van de leerling, de cursus en het cursusjaar. Ook kan men pinnen bij de administratie. Deze bevindt zich op de tweede verdieping van de Corantijnstraat 9 te Amsterdam, zie de website voor openingstijden.

Verandering contactgegevens 
Veranderingen in je contactgegevens graag zo spoedig mogelijk doorgeven aan de administratie: info@aslanmuziek.nl of 020 – 612 44 46 (Zonder juiste gegevens kan Aslan Muziekcentrum geen goed contact onderhouden.) 

Verhindering
Geef op tijd door wanneer je verhinderd bent voor een les: 020 – 612 44 46 of info@aslanmuziek.nl. 

Privacy statement
Bij Aslan Muziekcentrum gaan we zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. Klik hier voor het privacy statement en ons privacybeleid.