Muziek Talent Express

Inhoud:
De Muziek Talent Express (MTE) is een doorlopende leerlijn muziek voor alle groepen van de basisschool. Een vaste muziekdocent geeft wekelijks muziekles waarin de leerlingen zich op een logische wijze muzikaal ontwikkelen. Door de muzieklessen aan te laten sluiten op de jaarplanning, wordt het echt een onderdeel van de school.

De Muziek Talent Express die Aslan Muziekcentrum verzorgt bestaat uit:

  • wekelijkse muziekles door een vaste muziekdocent
  • continuïteit in muzikale ontwikkeling leerlingen
  • ruimte om specifieke wensen van de school in de muziekles te integreren
  • instrumenten in bruikleen
  • uitbreidingsmogelijkheid met een naschoolse talentband of koor
  • bijscholing van de muziekdocent
  • vervangende muziekdocent bij ziekte muziekdocent
  • aansluiting op de TULE-doelen
  • kwaliteits- en tevredenheidsbewaking

Aslan Muziekcentrum biedt de doorlopende leerlijn Muziek Talent Express ook vanuit het Amsterdamse Basispakket Cultuureducatie Muziek aan.

Voor: groep 1 t/m 8 + praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo
Duur: jaar
Tarief: op basis van offerte

MTE Lesmateriaal en trainingen:
In het kader van de Muziek Talent Express biedt Aslan Muziekcentrum ook los lesmateriaal en trainingen aan voor uw eigen muziekdocent of groepsleerkrachten.

Meer info en aanmelden:
Neem voor vragen of een vrijblijvende offerte contact op met Aslan Muziekcentrum op 020-6124446 of info@aslanmuziekcentrum.nl.